Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

Agape0289
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 vianivea nivea
Agape0289

Ludzie
którzy mnie otaczają
są mi obcy

ludzie
którzy do mnie mówią
są niemi

ludzie
którzy mnie dotykają
nie są ludźmi

rozgrywa się dramat
mojej obecności
w tłumie

— misakowski
Agape0289
1701 1eef 500
Reposted fromokruszek-13 okruszek-13 viaSzpilko Szpilko
Reposted fromnokturnal nokturnal vianivea nivea
Agape0289

June 28 2015

Agape0289
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianivea nivea
Agape0289
Reposted fromszabatowa szabatowa viaorelh orelh

June 27 2015

Agape0289
0466 6ea1
Agape0289
3640 9682

June 04 2015

Agape0289
2664 4c05 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Agape0289
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte vianivea nivea
Agape0289
2003 5c3b 500
Reposted fromfelicka felicka viadzony dzony
0679 c3b8 500
Reposted fromwestwood westwood vianivea nivea
Agape0289
3304 3e32 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 vianivea nivea
Agape0289
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing vianivea nivea

May 23 2015

Agape0289
Agape0289
Reposted fromprecious precious viairmelin irmelin
Agape0289
6824 4176
Reposted fromkarambol karambol vianivea nivea
Agape0289
5387 71dc
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolamiko olamiko

May 14 2015

Agape0289
2929 768d
Reposted fromkornea kornea viaSzpilko Szpilko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl